Browsed by
ป้ายกำกับ: สถานศึกษา

กีฬาสี .. กับค่านิยมอันตรายในรั้วสถานศึกษา

กีฬาสี .. กับค่านิยมอันตรายในรั้วสถานศึกษา

ต้องบอกก่อนว่า เรื่องที่ผมนำมาเขียนถึงในบทความนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น    แต่เป็นปรากฎการณ์ทาง

สังคมของเด็กวัยเรียนในรั้วสถานศึกษา   ที่ผมเฝ้ามองดูความเปลี่ยนแปลงอันน่าวิตกกังวล ตลอดระยะเวลา 3-4 ปี ที่

ผ่านมา ซึ่งบางสิ่งบางอย่างช่วยยืนยันว่า    ระบบการศึกษาไทยในวันนี้กำลังป่วยหนักอยู่ในภาวะวิกฤติ       ชนิดที่ว่า

             “แตะตรงไหนก็เจ็บ”  ไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ    และสร้างค่านิยมรู้รักสามัคคคีให้แก่เด็ก

นักเรียนอย่างการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน หรือกีฬาสี ที่ดูไม่น่าจะมีอะไร แต่สุดท้ายก็ปล่อยปละละเลยกันจนเกิดมี

รากของปัญหางอกขึ้นมาจนได้

“กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กองกิเลส ทำตนให้เป็นคน …..”

 

ไม่แน่ใจว่า ทุกวันนี้จะยังเปิดเพลงกราวกีฬาในงานกีฬาสีกันอยู่หรือเปล่า   แต่นั่นคงไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไร เพราะ

หากมองกันในแง่ของโลกที่เปลี่ยนไป และความสนใจของเด็กวัยรุ่นที่เทโถมไปตามกระแสความเปลี่ยนแปลง   ไม่ใช่

เรื่องแปลกอะไร ถ้าเพลงที่ใช้ในงานกีฬาสีจะเปลี่ยนไปเป็นเพลงที่มีความร่วมสมัยกว่าเพลงนี้

 

เช่นเดียวกับอีกหลายสิ่งหลายอย่าง   ที่ต่างพากันดูเปลี่ยนไปซะเกือบทั้งหมด  สำหรับคนที่ห่างจากงานกีฬาสีมา

ร่วม 30 ปีอย่างผม             ไม่ว่าจะเป็นการเดินพาเหรดเข้าสนามที่มีการแต่งกาย/แต่งขบวนไม่ต่างจากงานคาร์นิวัล

          อัฒจันทร์เชียร์ที่นำเสนออกมาได้ตระการตาไม่น้อยหน้างาน Organize ของมืออาชีพ     การแสดงเปิดตัวคณะสี/ผู้นำ

เชียร์ ที่เด็กๆ ต่างพากันจัดเต็มทั้งฉาก ชุด แสง สี เสียง

 

กับ “การเชียร์กีฬา” ที่ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญมากกว่าการ “แข็งขันกีฬา”  ผ่านความแปลกใหม่ที่เด็กๆ นำ

มาเติมสีสีนให้กับกิจกรรมของพวกเขา  แม้จะดูเป็นสิ่งที่น่าตื่นตา แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าสนใจอะไรสำหรับผมจนต้องเก็บ

นำมาเขียนถึง     แต่ที่ยังต้องนำมาเขียน เพราะรู้สึกเป็นกังวลในเรื่องละเอียดอ่อนบางประเด็น ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในความ

ตระการตาของงานกีฬาสี ที่กำลังส่งเสริม  ค่านิยมอันตราย  เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเกินตัว เพื่อตอบสนองความภาค

ภูมิใจในการแข่งขันชิงความเป็นหนึ่ง และกำลังครอบงำ กลืนกิน ค่านิยมหลัก (Core Value) ของกิจกรรมกีฬาสี ที่

มุ่งปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้ค่อยๆ จางหาย ด้อยค่าลงไป

จากการได้พูดคุยกับนักเรียนระดับชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งแถบชานเมือง     ซึ่งเธอได้ให้ข้อมูลอันน่า

ตกใจกับผมว่า    ในการแข่งขันกีฬาสีประจำปีนี้ที่กำลังจะจัดขึ้นช่วงปลายปี นอกจากเงิน 10 บาท/สัปดาห์ ที่จ่ายเป็น

ประจำสำหรับเก็บสะสมไว้ทำกิจกรรมของห้องมาตั้งแต่ ม.4  เงินรายได้จากการเก็บขวดพลาสติกภายในโรงเรียนขาย

เงินสนับสนุนการทำกิจกรรมจากทางโรงเรียน       และเงินสนับสนุนจากร้านค้าที่พวกเธอไปขอความอนุเคราะห์มาได้

พวกเธอกับเพื่อนนักเรียนอีกห้องหนึ่ง (รวมกันประมาณ 90 คน) ซึ่งต้องรับหน้าที่เป็นแม่สีในปีนี้    ยังต้องจ่ายเงินเพิ่ม

กันอีกคนละ 1,000 บาท เพื่อรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในงานที่จัดขึ้นเพียงวันเดียว  โดยเมื่อ

นับรวมเงินทั้งหมดที่ระดมเข้ามาได้

 

 

ประมาณได้ว่าสีของพวกเธอจะมีเม็ดเงินสุทธิสำหรับใช้จ่ายครั้งนี้ ประมาณ 100,000 บาท

มากเอาการอยู่ไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมละครับ …

 

แต่สำหรับเด็กๆ มันเป็นเรื่องที่ธรรมดามาก  และที่กล่าวมาข้างต้นนั้น  ก็เป็นแค่เพียงตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้น และดำเนินอยู่ในรั้วสถานศึกษาปัจจุบัน   ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในโรงเรียนใหญ่ๆ หรือโรงเรียนในกรุงเทพฯ

เท่านั้น แต่มีให้เห็นได้ทั่วไปในโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ

 

โดย 70 – 80% ของเม็ดเงิน จะถูกใช้ไปกับกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสวยงามอลังการ   ไม่ว่าจะเป็น การจ้างทีมงาน

ภายนอก มาออกแบบและฝึกสอนท่าเต้น    ค่าเสื้อผ้าหน้าผมสำหรับการเดินพาเหรดและการประกวดกองเชียร์     ค่า

อุปกรณ์ประกอบการแสดงและอุปกรณ์ตกแต่งอัฒจันทร์       ทั้งหมดไม่ใช่เพื่อถ้วยรางวัลหรือขนมปังปี๊ปที่มอบให้กับ

ผู้ชนะ แต่เพื่อความเป็นหนึ่งในโรงเรียน ที่ชัยชนะจะเชิดหน้าชูตาพวกเขาและเธอไปตลอดปี (1)

 

และที่ผมบอกเอาไว้ในตอนต้นว่าผมเฝ้ามองดูเรื่องนี้ด้วยความวิตกกังวล วันนี้สิ่งที่ผมกังวลเริ่มปรากฎผลต่อวิธีคิด

และวิธีจัดการชีวิตของเด็กนักเรียนขึ้นมาแล้ว เมื่อเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่ง ถึงขนาดตัดสินใจกู้เงินนอกระบบมาใช้เพื่อจัด

งานกีฬาสีของตนเองให้ยิ่งใหญ่อลังการแข่งขันกับสีอื่นๆ (2)

สำหรับผม ผู้ที่สมควรถูกตำหนิและกล่าวโทษในเรื่องนี้ไม่ใช่เด็ก  แต่เป็นผู้ใหญ่ที่ภาระหน้าที่ของความเป็น “ครู”

ควรอบรมสั่งสอน และให้คำแนะนำแก่เด็กนักเรียนในทางที่ถูกต้องเหมาะสม           รวมถึงหน่วยงานที่กำกับนโยบาย

ควบคุมดูแลการดำเนินการของสถานศึกษา  ที่ไม่ใส่ใจ ปล่อยปละละเลยเรื่องนี้มาเป็นเวลานาน นานจนกระทั่งค่านิยม

ที่ไม่เหมาะสม กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาในความคิดของเด็กๆ

 

ทั้งๆ ที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสมควรแก่การได้รับการใส่ใจ และเฝ้าระวังในระดับสูง   เพราะปัญหาไม่ได้แบนราบ

แค่พฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของเด็กนักเรียน  ที่เป็นเหมือนปลายยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาให้เห็น

เท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบได้ในหลายมิติ      ไม่ว่าจะเป็นต่อตัวเด็กนักเรียนเอง ที่อาจซึมซับค่านิยม

ฟุ้งเฟ้อนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการณ์ปัจจุบัน ที่การใช้จ่ายเงินเกิน

ตัวของเด็กวัยรุ่น    ยังคงเป็นปัญหาสังคมที่ค่อนข้างหนักหนา และยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาบางลง จากค่านิยมทางวัตถุที่

ทวีรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมอื่นๆ อีกมากมาย  ไม่ว่าจะเรื่องของการพนัน หรือการขายบริการใน

กลุ่มเด็กวัยรุ่น

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อเด็กคนอื่นในโรงเรียน  เพราะทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องระดับ  “สังคมในโรงเรียน”  ที่เด็ก

ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่น่าแปลกใจที่ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนคิดกันแต่เพียงว่า    “เป็นเรื่องของเด็กที่มีฐานะทาง

บ้านพร้อมให้การสนับสนุน ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่โรงเรียนจัดขึ้นปีละครั้ง” เท่านั้น    ซึ่งเป็นความคิดที่มักง่าย

และไร้ความรับผิดชอบเป็นอย่างมาก กับการนำ ฐานะทางบ้าน ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวของนักเรียนกลุ่มเล็กๆ   มาเป็น

เหตุผลให้เด็กทุกคนต้องยอมรับ   เพราะในความเป็นจริง ยังมีเด็กนักเรียนอีกเป็นจำนวนมาก ที่แม้ฐานะทางบ้านจะไม่

พร้อมให้การสนับสนุน แต่ก็ต้องเข้ามามีส่วนในการระดมเงิน         เนื่องจากปฏิเสธการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่อ้างผล

ประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้ (3)  รวมถึงน้องนักเรียนที่ผมนำคำพูดของเธอมาอ้างถึงในตอนต้น ที่แม้ไม่เห็นด้วยกับการใช้

เงินมากมายขนาดนั้น แต่ก็ต้องจ่ายเงินในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม

และที่หลีกเลี่ยงผลกระทบในเรื่องนี้ไม่ได้เลยก็คือ “ครอบครัว” ที่มีบุตรอยู่ในวัยเรียน      ทุกวันนี้แม้รัฐจะให้การ

อุดหนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แต่กระนั้นก็ยังมีผลการศึกษาวิจัย แสดงให้เห็นว่า

ครอบครัวคนไทยที่มีบุตรอยู่ในวัยเรียน     ยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร    เฉลี่ยอีกครอบครัวละ

25,000 บาท/ปี    (สำหรับค่าใช้จ่ายประจำวันของเด็ก ค่าชุด/เครื่องแบบ/อุปกรณ์การศึกษา ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายที่

โรงเรียนเรียกเก็บเพิ่ม)        โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำ ภาระเรื่องการศึกษาของบุตร (ที่มี

สัดส่วนสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้)  มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากกับการก่อให้เกิดภาระหนี้สินภายในครัวเรือน (4)    ซึ่ง

เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาเด็กเลิกเรียนกลางคันก่อนจบการศึกษาภาคบังคับ (5)   รวมถึงเป็นกำแพงขวางกั้น

การจัดการปัญหาหนี้นอกระบบ ที่กำลังคุกคามคุณภาพชีวิตของคนไทยในขณะนี้

กับการเฝ้ามองดูค่านิยมฟุ้งเฟ้อในงานกีฬาสี ที่นับวันมีแต่จะยิ่งเฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆ     จากการใช้เงินระดับ 5-6 หมื่น

บาท (ซึ่งก็รู้สึกว่าเยอะมากแล้ว) เมื่อหลายปีก่อน   ผ่านมาถึงวันนี้จำนวนเงินขยับขึ้นไปแตะที่หลักแสน        วันนี้เด็ก

นักเรียนของเราเช่าช้างมาร่วมเดินในขบวนพาเหรดเข้าสนาม วันข้างหน้าพวกเขาจะจ่ายเงินจ้างอะไรที่ให้ความรู้สึกว่า

ยิ่งใหญ่อลังการกว่านี้อีกไหม???    ผมอาจจะเป็นกังวล แต่คงไม่ถึงกับรู้สึกหดหู่เช่นนี้ หากทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไม่

ได้อยู่ในสายตาของครู

 

แต่นี่ .. ทีมงานภายนอกที่เด็กๆ จ้างมาสอนเต้น ก็สอนกันอยู่กลางสนามในโรงเรียน  ทีมงานที่จ้างมาทำอัฒจันทร์

ก็ขนอุปกรณ์มาทำกันอยู่ในโรงเรียน    ผมไม่เข้าใจจริงๆ ว่า ทั้งครูและผู้บริหารโรงเรียนเมินเฉยกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้

อย่างไร   การละเลยโดยปล่อยให้เด็กๆ ใช้จ่ายเงินในกิจกรรมกีฬาสีมากจนเกินพอดี    แทบไม่ต่างจากการส่งเสริมค่า

นิยมผิดๆ ให้เด็กได้ซึมซับรับมันไปมากขึ้น เร่งถีบส่งปัญหาออกไปสู่สังคมมากขึ้น  ทั้งๆ ที่บทบาทของ โรงเรียน ควร

เป็นหัวหอกทางสังคมที่สำคัญในการช่วยลดปัญหาต่างๆ เหล่านี้แท้ๆ

ภาพจาก kapok.com / ข่าวการศึกษา

 

 

ขอส่งท้ายบทความนี้ ด้วยภาพที่ผมบันทึกไว้เมื่อปีที่แล้ว  ซึ่งบุคคลในภาพได้แสดงให้เห็นว่า แม้ปัญหานี้จะฝังตัว

อยู่ในโรงเรียนมาเป็นเวลานาน แต่ก็ยังไม่สายหากจะเริ่มต้นแก้ไขเสียในวันนี้

 

น้องๆ นักเรียนกลุ่มนี้ลงประกวดการเชียร์ด้วยชุดที่เรียบง่ายอย่างเหลือเชื่อ    แค่เสื้อยืดกีฬา กระโปรงขาว ถุงเท้า

ยาว สำหรับเด็กหญิง กับเสื้อยืดกีฬา กางเกงพละ สำหรับเด็กชาย    แน่นอนว่าสิ่งที่พวกเธอเลือก ไม่ได้ช่วยให้สีของ

พวกเธอเข้าใกล้ถ้วยรางวัลและขนมปังปี๊ปเลยซักนิด    ซึ่งเด็กๆ ได้ให้คำตอบกับผมสำหรับการตัดสินใจเลือกครั้งนี้ว่า

 

 

เงินน่ะมี แค่ไม่อยากเอาไปละลายกับเรื่องพวกนั้น !!!

น่าชื่นใจและดีใจแทนพ่อแม่ของน้องๆ เขานะครับ ที่เลี้ยงลูกให้เติบโตมาได้อย่างมีความคิด   รู้ว่าอะไรควรไม่ควร

ซึ่งผมว่าบางทีเด็กกลุ่มนี้อาจจะมีความคิดมากกว่าผู้ใหญ่อีกหลายคน ที่ดีแต่ทำตัว   “ปากว่าตาขยิบ”   ไปวันๆ  เสีย

ด้วยซ้ำ